Kurucularımız

Derneğimizin kurucularını ele aldığımızda,1934 te kurulan ilk cemiyetin kurucularından 1930 mezunlarımızdan Osman oğlu Ali Bey ile 1932 mezunlarımızdan Mustafa oğlu A.Fahri Beyler akla gelirler.

1944 yılındaki İkinci kuruluşta yer alan kurucularımızın ad ve soyadları ile meslekleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Halil Vedat Fıratlı / İstanbul Maarif Müdürü
Cemal Gökçe / Edirne Lisesi Müdürü
Cafer Erkılıç / İstanbul Kız Lisesi Müdürü
Osman Nuri Kadam / Üsküdar 4. Kız Ortaokulu Müdürü
Zühtü İnhan / Profesör
Dr. Halil Derman / İst. Üniversitesi Fizyoloji Doçenti
İbrahim Akıncı / İstanbul Polis Mektebi Müdürü
İrfan Tarlan / Ticaret Ofisi İdare işleri Müdürü
Kemal Özbek / Tıp Talebe Cemiyeti Reis Vekili
Sedat Oyman / Hukuk Fakültesi Talebesi
Şadiye Alpaslan / Hukuk Fakültesi Talebesi
Orhan Dinçer / Tıp Fakültesi Talebesi
Adnan Arıcan / Tıp Fakültesi Talebesi
Kemal Öztunç / Fen Fakültesi Talebesi

Ben bu on dört kurucumuzdan sadece üç tanesini tanıma şerefine ulaşmıştım. Bu satırların kaleme alındığı 16 Temmuz 2008 Çarşamba günü sadece değerli büyüğümüz Dr. Adnan Arıcan ağabeyimiz hayatta idi. Kendisine sağlıklı uzun ömürler dilerken, aramızdan ayrılanlara Allahtan rahmet diler ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.