Yönetim Şeması

Edirne Lisesi, kurulduğu 1857 yılından bu yana, ülkemize aydın ve çağdaş insanlar yetiştirmiştir.

Sadece Cumhuriyetimizin ilanından bu güne kadar, 10.000 ‘i aşkın genç insan, bu irfan yuvasından feyz almıştır. Her biri Vatan ve millet sevgisiyle dolu, Türk bayrağına ve Atatürk ilkelerine candan bağlıdırlar, Bu gün 7.000 kadarı hayatta olan bu insanlar, ülkemize ve insanlığa hizmet etmiş ve etmektedirler. Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yörelerine dağılmış olsalar da, camialarına ve okulumuza bağlıkları, derneğimiz vasıtasıyla devam ettirmektedirler.

Uzun yıllar boyunca edinilen birikimiyle, bu günlere kadar ulaşan Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği, bu gün çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olarak, hem camiamız mensuplarına, hem de yetişenlerinden olmakla gurur duyduğumuz, Edirne Lisesi’ne hizmet etmektedir. Derneğimiz bugün, Edirne, Ankara ve İzmir’de bulunan 3 şubesi ve camiamız mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları, 16 değişik kentteki temsilcilikleri ile büyük bir örgüt yapısına sahiptir.

Derneğimiz, düzenli olarak yayınladığı Haber bültenleri ve geniş kapsamlı Web sitesi ile mensuplarıyla ilişkilerini her an sıcak tutar. Düzenlediği etkinlikler ve özelliklede çıkardığı ELYD üye albümü ile değişik zamanlarda okulumuzda okumuş olan nesillerin birbirleriyle tanışmalarını ve dostluklar kurmalarını sağlar. “Edirne Lisesi Kardeşliği ” duygusunu her an taze tutmaya özen gösteren derneğimiz, camiamız mensupları arasında var olan bağlılık ve saygının, artarak devam etmesi için çaba harcamaktadır.

İlerleyen sahifelerde, size derneğimizin örgüt yapısını, Genel Merkezimizde ve örgütte görev yapan bu günkü yöneticilerimizi tanıtacağım. Ayrıca Derneğimizin yapmakta olduğu çalışmalarını detaylı bir şekilde tanıtmaya gayret edeceğim.

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.