Projenin Üçüncü Aşaması

Projemizin bu üçüncü aşamasında ise hedef, okulumuza bitişik bulunan, Anadolu Öğretmen Lisesi tesislerinin de bize tahsisi ile burada bir “ EDİRNE ÜNİVERSİTESİ ” oluşturmaktır.

Burada düşünülen üniversite öyle 8 -10 fakülteli büyük bir üniversite değil, sadece bir konuya odaklanmış, çok özel bir ihtisas üniversitesidir. Mesela, (EDİRNE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ) olabilir. Bize göre bu üniversite, balkanlara dönük, uluslararası bir üniversite olmalıdır. Balkan milletlerinin gençleri burada birlikte okumalıdırlar. Bu balkanlardaki barışa hizmet edeceği gibi, güzel Edirne’mizin eskiden olduğu gibi, yeniden balkanların kültür merkezi olmasını da sağlar.

Projemizin bu aşamasını, belki fazla hayalci bulanlar olabilir. Ancak şunu unutmayalım ki, her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Bundan 50 küsur yıl önce de, Edirne’de Üniversite kurulması fikrini ortaya atan ve sabırla, uzun yıllar bunun takipçiliğini yapan da, Edirne Lisesinden Yetişenler Derneğidir. Rahmetli Nedret Yalçı ağabeyimizi bu konudan dolayı, bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. O zaman da birçok kişi, bu fikri de hayalci bulunmuşlardı. Ama bugün TRAKYA ÜNİVERSİTESİ bir gerçek olarak bütün ihtişamı ile kaşımızda duruyor ve biz Edirne Lisesinden Yetişenler olarak bu kurumla gurur duyuyoruz. Sadece fikri ortaya atan değil, kurucu dekanı olan rahmetli Prof. Dr. Suat VURAL hoca da bir Edirne Lisesi mezunu idi. Yine bu üniversitenin kuruluşunda çok büyük katkısı ve emeği olan sevgili ağabeyimiz ve zamanın Milli Eğitim Bakanı merhum İlhami ERTEM ‘de Edirne Lisesi mezunuydu. O zaman bu konuya inanarak, sabırla çalışanların hepsinden, Edirne’mize bir üniversite kazandırdıkları için, Allah onlardan razı olsun.

Düşününüz bir kez, iyi korunmuş ve bakımlı tarihi binaları, yeşil alanları, spor ve sanat mekânları, çok iyi yönetici ve öğretim üyeleriyle, 21. yüzyıl normlarında, çağdaş bir eğitim veren, böyle bir eğitim kurumu, 2000 yılı aşan tarihe ve yüz yıla yakın başkentlik deneyimine sahip, güzel Edirne’mize yakışmaz mı?

Böyle bir projenin gerçekleştirilmesi, istedikten sonra zor olamasa gerek. Kaldı ki hepimiz her fırsatta, Edirne bir okullar kentidir, bir kültür ve sanat kentidir demez miyiz? Öyle ise niye, hep birlikte biraz daha fazla gayret göstermeyelim.

Eğer genç nesiller de bu projeyi benimseyip sahip çıkarlarsa, Edirne Lisesi ve güzel Edirne’miz için bizim duyduğumuz sevgi ve heyecanı, onunlar da duyarlarsa, başaramamamız için hiçbir neden yoktur. Şu anda ağabeylerimizden aldığımız bu bayrağı bizler taşıyoruz. Ama yarın arkadan başkaları gelecek, bayrağı teslim alacaklar ve daha da yücelere dikeceklerdir. Yüz elli yıldır, hep zirvelerde dolaşan Edirne Lisesi Bayrağı, bundan sonra da, daima en yüksekte olacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Birlik ve beraberlik içinde, el ele, kol kola, Edirne Lisesi Kardeşliği duygusuyla davrandığımız sürece, aşamayacağımız engel yoktur.

Unutmayalım ki

KUVVET BİRLİKTEN DOĞAR

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.