Sultani

Edirne idadisinin, çağına göre, modern binaları, kaliteli eğitimi ve okulumuzun yöneticilerinin öğrencilere gösterdiği özen, başta olmak üzere, ayrıca, zaman içinde sancak ve ilçelerde yeni açılan okulların sayıların çoğalması, okulumuza olan talebi, arttırdı. O zaman ki Edirne Valisi Hacı Adil Bey, okul binasının üzerine bir kat daha ilave ettirerek, okulumuzun kapasitesini arttırmış oldu.

İkinci Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından sonra, idadiler ele alınarak, izleyen yıllarda 12 büyük il merkezinde bulunan idadilerin adları sultaniye çevrildi. Edirne ili bunların başında gelmekteydi. 1909 yılından itibaren, okulumuz, genişletilmiş kapasitesiyle ve yeni verilmiş olan, Edirne Sultanisi adıyla eğitimine devam etti.

Ancak , ilerleyen zaman, Edirne için hiç te iç açıcı bir manzara göstermiyordu. Çünkü Balkanlar kaynamaktaydı ve harp kapıdaydı. şükrü Paşanın muhteşem savunmasına rağmen, maalesef 26 Mart 1913 günü Bulgarlar Edirneyi işgal ettiler. Savunma ve işgal süresince, yani 1912 – 1913 öğretim yılında, Edirne Sultanisi de eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Bu süre içinde okulumuz binası hastahane olarak hizmet vermiştir. 1913 – 1914 öğretim yılında okulumuz yeniden eğitime başladı.

Ne var ki bu yıllar çok güç yıllardı. 1915 te Çanakkale savaşları başladı. Okulumuzun bazı öğretmen ve öğrencilerinin bu savaşta şehit oldukları bilinmektedir. Edirne Lisesi arşivlerindeki, eski belgeleri incelerken, elimize geçen, Haziran 1332 (Miladi 1916) tarihli bir imtihan tutanağı ,çok ilgi çekiçiydi. Bakınız bu tutanakda neler yazılı:

Umumi imtihanların devam ettiği sırada,askerlik görevini yerine getirmek üzere, verilen süre içinde, askeri birliğine katılma konusunda, kesin emir alan 12. sınıf öğrencilerinden 23 numaralı HASAN TAHSİN EFENDİ’nin, karşılaştığı bu olağan üstü durum nedeniyle,mağduriyetini önlemek için ve Bulgaristan idadilerinden mezun olan kişilere verilen, haklardan yararlandırılarak, kendisine verilen süre içinde, imtihan olmayan günlerde, ilerideki derslerden topluca imtihan edilmiş ve başarı kazanmıştır. İmtihanlar sonunun da Hasan Tahsin efendinin aldığı notlarda şöyledir:

Edebiyat tarihi : 5
Tarih : 7
Hıfs-ı sıhha : 8
Hesab-ı nazariye : 5
Hendese : 6
Kozmoğrafya : 6
Mihanik : 5
Felsefe : 6

İmtihanlarını başarı ile bitirerek, vatan savunmasına koşan, 23 numaralı Hasan Tahsin Efendi, savaştan sağ olarak geri döndümü, yoksa şehit mi oldu, bu konuda bir bilgimiz yok. Ancak onu ve onun gibi vatan savunmasına koşan büyüklerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Ülkemizin yabancı devletler tarafından işgal edilmesi üzerine , bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkışı ile Kurtuluş Savası başlamış oldu. Bu savaş sırasında 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar Edirneye girdi. İşgal boyunca, yani, iki ders yılı, Edirne Sultanisi de, tekrar eğitimine ara vermek zorunda kaldı. şanlı Türk ordusunun, 25 Kasım 1922 Cumartesi günü Edirnemizi Yunan işgalinden kurtarması üzerine, Aralık ayı başında yeniden eğitime başlandı.

Yaklaşık ondört yıl Edirne Sultanisi adını taşıyan okulumuz, bu kısa süre içinde, harpler nedeniyle ortalama üç yıl, eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda kalsa da, çok, ama çok büyük sıkıntılar yaşasa da, yine de büyük fedakarlıklarla, bu ülkeye çok iyi ve başarılı evlatlar yetiştirmiştir. (Ünlü valilerden ve İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan, ünlü Türk musikisi üstadı Emin Ongan, Ord. Prof. Dr. şevket Aziz Kansu bunlardan bazılarıdır.)

O günlerde okulumuzda fedarlıkla görev yapan öğretmen ve idarecileri de rahmet ve şükranla anıyoruz.

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.