Projenin Birinci Aşaması

Başında da belirttiğim gibi Okulumuzun bitişiğinde bulunan eski reji binalarının, Derneğimiz ve Vakfımızın 3 - 4 yıl süren, uzun ve gayretli çalışmalarıyla, Gümrük ve Tekel Bakanlığından, Milli Eğitim Bakanlığına geçmesi sağlanmıştı.

Bu konuda Vakıf Başkanımız Mehmet HALAZAOĞLU ile Derneğimizin o zaman ki Başkanı Nail ÇALIŞKAN’ ın büyük gayretleri vardır. Ayrıca 1946 mezunumuz, Eski Ticaret Bakanlarından, Sayın Halil BAŞOL Ağabeyimize de bu konuda şükran borçluyuz. Ancak, aradan 8 yıl geçmesine rağmen, burada hiç bir şey yapılmamış ve bu binalar harap vaziyette durmakta idi.

Projenin ilk aşamasında, bu binaların okulumuza tahsis ettirilerek, mevcut kampus ’un genişletilmesi planlandı. Tarihi eser nitelikli mevcut binaların restore edilerek ve içinde yapılacak tadilat ile eğitim kurumuna hizmet edecek hale getirilmesi düşünüldü.

Okulumuzda 1940,1950 ve 1960 lı yıllar da 250 civarında yatılı öğrenci okumakta idi. Bu yatılı öğrencilerin bir kısmı da Batı Trakyalı Türk asıllı gençlerdi. Bu arkadaşlarımız, Oradaki Türk konsolosluklarında sınava girer ve başarılı olanlar, Edirne Lisesinde parasız yatılı olarak okurlardı. O günlerin koşulları sadece buna elveriyordu. Ancak bu gün koşullar çok farklı. Türkiye Balkanlar da söz sahibi olacak sa, ki bize göre olmalıdır da. Bu okul en seri şekilde, çağdaş bir anlayışla dünya standartlarına kavuşturulmalıdır. Bu okulda sadece Edirne gençleri değil, onlarla birlikte, yan yana, balkanların çeşitli ülkelerinde bulunan, Türk asıllı gençler de eğitim görmelidir.

İşte bu anlayışla iki binadan birincisin de, Laboratuar’lar, bilgisayarlı bir kitaplık ve çağdaş derslikler bulunacaktır. İkincisinde ise yatılı öğrenciler için 21.yüz yıl normların da düzenlenmiş bir yurt binası planlanmıştır. Bu yurt binasının planlanmasında eski koğuş sisteminden vazgeçilmiştir. Her odada banyo ve tuvalet bulunacak ve sadece iki öğrenci kalacaktır. Öğrencilerin gardıropları, çalışma masaları ile koltukları da bu oda bulunacak ve öğrenciler odalarında ders çalışabilecekler, alt katta kafeterya ve bilgisayar salonu ile ayrıca etüt salonları da bulunacaktır.

Derneğimiz ve Vakfımız, planladıkları gibi bu 1.aşamanın sonuna yaklaştılar. Öncelikle bu binaların Milli Eğitim Bakanlığından, Edirne Lisesine tahsisleri sağlandı. Arkasından binalarla ilgili rölöve ve tadilat projeleri bir önceki paragrafta belirttiğimiz hususlar
dikkate alınarak hazırlatıldı. Rölöve ve tadilat projeleri, giderleri Vakfımız ve derneğimiz tarafından ödenerek yaptırıldı. Bu binalar tarihi eser niteliğinde olduğu için projeler anıtlar kuruluna gönderildi. Uzun ve sıkıntılı bir süreçten sonra tadilat projeleri kurulca da beğenilerek onaylandı. Bundan sonraki safhada restore ve tadilat yapılacaktır. Akabinde de binalar, planlanan şekilde donatılarak hizmete sunulacaktır.

Bu binalarda bulunan laboratuarlar ve çağdaş derslikler ile diğer bölümlerin donatılması safhasın da, camiamızın hayırsever mensuplarının destek ve yardımlarına, ihtiyacımız olacaktır. Bu safhada da yeniden bir imece çalışması yapmayı düşünmekteyiz. Bundan önce 150.yıl projemizde olduğu gibi, bu projenin gerçekleştirilmesinde de, Türk Milli Eğitiminde örnek oluşturacak bir çalışma yapacağımıza bütün kalbimizle inanmaktayız. Bu proje, bizi yetiştirerek hayata hazırlayan, çok sevdiğimiz Edirne Lisesine olan borçlarımızdan, bir kısmını ödememize vesile olursa ne mutlu bizlere.

Eğer bizden önceki nesiller, çok zor koşullarda oldukları halde, bizim için fedakârlık ta bulunmasalar, bize bu imkânları sağlamasaydılar, bizler bugün bulunduğumuz noktalarda olamazdık. Bize bu imkânları hazırlayanları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Allah onlardan razı olsun.

Unutmayalım ki, bu okulda okuyacak genç nesiller de, bizim evlatlarımız, bizim torunlarımız, onlara karışı da bizlerin sorumluluğu var.

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.