Projenin İkinci Aşaması

Bilindiği gibi Edirne valisi merhum Kadri Paşa, bugün Atatürk İlköğretim Okulu olarak kullanılan tarihi binayı, 1882 yılında Edirne Rüştiyesi olarak yaptırmıştı.

Lisemiz bu binayı o tarihten,1966 – 1967 ders yılına kadar 85 yıl boyunca kullanmıştı. Anılan ders yılına kadar bu okuldan mezun olanlar ortaokul ve liseyi Edirne Lisesinde birlikte okudular. Bizim okuduğumuz yıllarda, nesiller arasındaki bağlılık ve tutkunluğun kökeninde, belki de uzun yıllar birlikte okuma sonucunda kurulan, abla, ağabey ve kardeş ilişkisi, önemli rol oynamaktadır.

Bu gün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ve Avrupa birliği ülkelerinde, temel eğitim 12 – 14 yıldır. Oysaki ülkemizde kısa bir süre önce başlamış olsa da sadece 8 yıldır. Hükümetimizin, eğitime, özellikle okul öncesi eğitime büyük önem verdiğini ve bunun sonucu olarak, hükümet
programına koyduklarını, büyük bir memnuniyetle görmekteyiz. Son olarak, 2006 da Ankara’da toplanan,17. Eğitim Şurasında temel eğitimin 12 yıla çıkarılması konusunda alınan, ( 66 ) sayılı karar ise aynen şöyledir : “ Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması için çalışmalara başlanmalı, bunun için gerekli alt yapı hazırlık çalışmaları hızlandırılmalıdır.” Avrupa birliğine girmeyi hedef alan, bir aday ülke olarak bizimde, eğitimimizin kalitesini bu düzeye getirmemiz gerektiğine inancımız tamdır.

Bizler de, yukarıda belirttiğim bu görüşler ışığında, 2.aşamayı planlamaya başladık. İlk merhalede, zamanında zaten bizim olan, bu gün Atatürk ilköğretim okulunun kullandığı eski lise binasının, eskiden olduğu gibi lisemize verilmesi gerektiğini düşündük. 1.aşamada yapılan yatakhanelerin, arkasındaki tek katlı binaları da Okul Öncesi Eğitime ayırdık. Bu durumda Edirne Lisesi çok geniş bir Eğitim Sitesine sahip olacaktır. Bize göre bu site, Eğitim Şurası kararında belirtilen alt yapıya her şeyi ile sahiptir.

Böyle bir eğitim sitesini şehrin kenarına veya dışına, belki yeniden inşa edebilirsiniz. Ancak şehir merkezinde, 14 yıllık bir eğitim için gerekli fiziki imkânlara sahip, bir eğitim sitesini bulmak çok kolay değildir. Ayrıca bu eğitim sitesi, Türk Milli Eğitiminin Ulu Çınarı, Edirne Lisesi gibi, 150 yılı aşkın bir geçmişe ve deneyime sahip, bir eğitim abidesine aittir. Aynı zamanda bu eğitim kurumu, bu gün dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki 7.000 aşkın mezunlarının sevgisine ve ilgisine mazhar olmuştur ve halen de devam etmektedir. 75 yıllık bir geçmişe sahip Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği ile Edirne Lisesi Eğitim Vakfının desteğini de arkasına almıştır.

Bize göre belirli bir süre sonra ülkemizin birçok kentinde 12 yıllık temel eğitim okulları hizmete başlayacaktır. Arzumuz, birçok konuda ilklere imza atan Edirne Lisesinin, bu konuda da ilkler arasında yer almasıdır. Milli Eğitim Bakanlığından tek isteğimiz, 12 yıllık Temel Eğitimin ilk Pilot uygulamasının, her türlü alt yapıya sahip olan Edirne lisesinde yapılmasıdır.

Projemizin 2. aşamasının gerçekleşmesi konusunda çalışmalara dernek ve vakıf olarak şimdiden başlamış bulunuyoruz. Camiamızın büyük destekleriyle bunu da başarı ile tamamlayacağımıza inancımız tamdır.

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.