Edirne Erkek Lisesi

Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasını izleyen günlerde, Cumhuriyet ilan edilince okulumuzun adıda Edirne Erkek Lisesi olarak değişti. Cumhuriyet ilan edildiğinde, Türkiyede 4’ü kız, 15’i erkek olmak üzere sadece ve sadece 19 lise bulunmaktaydı. Bu da Osmanlıdan devralınan orta öğretim kurumlarının ne kadar az olduğunun bir göstergesidir.
Müdür, Esat Altan bey, öğretmenler ve Edirne Erkek Lisesi öğrencileri toplu halde. 1928

Cumhuriyet yönetimleri eğitim ve öğretime gereken önemi vererek, bu kurumların gelişmesini sağladılar. Büyük Atatürk, daha kurtuluş savaşı bitmeden 16 Temmuz 1921 tarihin de Maarif kongresini toplamıştır. Çok yoğun olan çalışmalarından zaman ayırarak, kongrede, Milli Eğitimle ilğili görüşlerini yansıtan bir konuşma da yapmışlardır.

Ulu önder Atatürk 1930 yılının, Aralık ayında, Edirneyi ziyaret etmişler ve 24 Aralık günü saat 11 de, Edirne Erkek Lisesini de şereflendirmişler. Okulumuzda sınıflara girerek dersleri izlemiş ve öğrencilerle konuşmuştur. Ayrılırken o zamanki okul müdürü Esat Altan beye ve öğretmenlere, teşekkür etmişlerdir.

Cevdet Kürşat Albümünden 19 Ekim 1935 Lise 1. Sınıf öğrencilerinden bir grup.

Okulumuz bu tarihten sonra büyük gelişmeler göstermiştir. Lisemizin yönetim ve öğretim kadrosu geliştirilmiştir. Örneğin 1932 de okulumuz müdürlüğüne atanan Suut Kemal Yetkin bey, yüksek öğrenimini, Fransadaki Sorbon Üniversitesinde, felsefe üzerine yapmış bir kişiydi ve daha sonra Ordinaryüs Profesör Doktorluğa kadar yükselerek, Ankara Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yaptı. Yine o yıllar ünlü şair ve edebiyatçı, Orhan şaik Gökyay ile ünlü edebiyatçı ve yazar Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmeni olarak lisemizde görev yaptılar.

Güçlü bir öğretmen kadrosunun yanında, okulun fiziki imkanlarıda çok iyi durumdaydı. Türkiyenin bir çok ilinde spor salonu yokken, lisemizin özel spor salonu bulunmaktaydı. Zengin bir kütüphanesi, resim ve elişi atölyeleri, müzik dersanesi, tenis kortları, laboratuvarları, ve özellikle 1930 lu yıllarda okul bahçesine müstakil olarak inşa edilen kimya laboratuvarı, 1960’lı yıllarda bile, bir çok yüksek okulda, böyle bir kimya laboratuvarı yoktu. Yatılı öğrencilerin, yatakhaneleri, banyoları ve yemekhanelerinin de standartları, o günün koşullarına göre çok iyi idi.

1938 yılı askerlik kampına katılan Edirne Lisesi öğrencileri

Eğitim ve öğretimin yanında okulumuzda sportif etkinliklere de büyük önem verilmekteydi. 27 Nisan 1930 tarihli Edirne resmi gazetesinin birinci sahifesinde yayınlanan haberi birlikte okuyalım:

EDİRNE LİSESİNİN SPOR ŞENLİKLERİ

Edirne Lisesi spor teşkilatının üçüncü senesi yıl dönümü münasebetiyle, Karaağaç yolundaki stadyomda bir spor eğlencesi tertip edilmiştir. Eğlencelere saat on dörtte başlanmıştır. Evvela bütün mektep talebesi hazurunun önünden pek muntazam bir geçit yapmış,bilahara idman talimleri,uzun atlama,yüksek atlama,sırıklı atlama,ağır bisiklet,halat çekme ve futbol oyunları yapılmış ve oyunlarda birinci ve ikinci gelen gelen efendilere hediyeler tevzi olunmuştur. Stadyumda vali ve kumandan beyefendiler ve rüesayı memurun davetli idiler.

Bu yıllarda liselerde okutulan, askerlik derslerinin uygulaması olarak, askerlik öğretmeni subayların gözetiminde, 15 gün süreyle, öğrenciler çadırlı kampa çıkarlardı.

Bu kamplar genelde şehrin dışında yapılırdı. Bakınız bu konuyla ilgili bir gazete haberi ne diyor:

EDİRNE LİSESİNİN İMTİHANLARI BİTTİ VE TALEBE KAMPA ÇIKTI

Edirne Lisesinin imtihanları kamilen bitmiştir.Mekteplerde tatbik edilmekte olan askeri talim talimatnamesi mucibince, talime tabi bulunan efendiler, evvelki pazartesi günü askeri tedrisat muallimi Yüzbaşı Hamdi beyle birlikte Ziraat mektebi civarındaki kampa çıkmışlardır. Kamp müddeti onbeş gündür.

(18 Haziran 1930 tarihli Edirne Resmi Gazetesi)

Önemli Duyuru

Sizlerle olan haberleşmemiz de, bültenimizin yanında, genel olarak mektubu kullanmaktayız.