1934-1935 Eğitim Öğretim Yılı

1934-1935 Eğitim Öğretim Yılı Son Sınıf Öğrencileri…

1934-1935 EDEBİYAT

İbiş O.Hüseyin
1
Salih O.Arif
23
Ahmet O.Mehmet
35
İhsan O.Fethi
44
Aptullah O.Ömer
45
Cevad O.Hüsnü
54
Mehmet O.Salim
90
Mustafa O.Arif
102
Ahmet O.Hüseyin
104
Necip O.Mehmet
127
Süleyman O.Hasan
177
Mehmet O.Nafiz
180
Hasan O.Ali
182
İsmail Hakkı O.Faruk
207
Cafer O.Necmeddin
213
İsmail Hakkı O.Ali Rıza
214
Ali O.Mehmet
217
Tayip O.Cahit
222
Rasim O.Tevfik
226
İhsan O.Naci
235
Esat O.Suat
250
İbrahim O.Ahmet
257
Emin O.Faik
326
Şevki O.Feridun
347
Fehmi O.Necati
366
Feyzullah Lütfü O.Burhan
425
Osman O.İsmail Hakkı
453
Şaban O.İzzeddin
460
M.Yakup O.M.Fakir
477
Apturrauf O.Aptülhalik
485

1934-1935 FEN

Arif O.Şeref
99
M.Şevki O.M.Ziya
112
Mehmet O.Esat
125
Osman O.Hayrullah
162
Selim O.Bedri
239
Hüsnü O.Mahmut
242
Nazif O.Muzaffer Baki
276

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir